Mis on 5G?

> 10 Gbps Andmeside maksimaalne kiirus

10-100 x rohkem seadmeid

SEADMETE ÜHENDUVUSE madal hind

10 aastat kestvad akud

5G

Laialdane
asjade internet
Missiooni-
kriitiline
asjade internet
Tuleviku
lairiba-
ühendus
Katvus Mobiilsus Usaldusväärne
ja turvaline
võrk

100 Mbps Millaliganes vaja

10 000 x rohkem liiklust

< 1 ms Olematu side viitaeg

SUURE JÕUDLUSEGA

USALDUSVÄÄRNE

TURVALINE

Tänapäeva maailmas on üle 50 miljardi seadme, mis on ühendatud mobiilse andmeside võrku.

Mobiilside tehnoloogia arendajad ennustavad, et viie aastaga kümnekordistub võrku ühendatud seadmete hulk.

4G mobiilne andmeside võrk ei ole disainitud selleks, et teenindada uue generatsiooni andmeside vajadusi. 4G missiooniks oli ühendada inimesi, 5G andmeside võrk luuakse ennekõike selleks, et ühendada seadmeid ja inimeste kasvavaid andmesidevajadusi.

5G tähendab kuni 20 korda kiiremat võrku, inimsilmale ja -kõrvale tajumatut side viitaega ehk hilistumist. Lisaks ka andmeside massiivset ja kiiret kasutamisvalmidust kohe, kõikjal ning igalt seadmelt.

Mobiilside põlvkonnad

1g
2g
3g
4g
5g

Analoogsignaalil põhinev kõneteenus

Digitaalne kõneteenus + SMS (tekst)Massiivne mobiilne kõneühendus

Mobiilne lairibaühendus (internet)Funktsionaalsete telefonide ja mobiilse lairibaühenduse kasutuselevõtt

Mobiilne lairibaühendus (video)Nutitelefonide populariseerimine ja mobiilse andmeside liikluse plahvatuslik kasv

Viitajata massiivne andmesideAsjade interneti, kaugjuhitavate robotite, omavahel suhtlevate autode ja ülikiire andmeside ajastu

~1980~1990~2000~2010~2020

5G PÕHILISED OMADUSED

Elujõuline

5x Madalam viitaeg
10-100x Suurem andmesidekiirus

Nõuded 5G-le: laiahaardelisus & mitmekülgsus

Turvaline

> 10x Suurem akude vastupidavus
10-100x Võrku ühendatud seadmeid

Massiivne asjade internet

10 aastane akude vastupidavus

Enam kui 80% odavamad seadmed

20 dB parem leviala

Dünaamiline ja
turvaline võrk

Võrgu loogiline
jaotamine

Missioonikriitiline asjade internet

Vähem kui 1 ms viitaeg

99,999%ne ülekandekindlus

Kuni 500 km/h liikumiskiirus

5G – muudab mängu!

5G toob kaasa uued ärimudelid ning võimaldab ettevõtetel liikuda uutele turgudele.

5G loob uued võimalused ja mahud, toob alla energiakulud ja pakub suuremat jõudlust. Märksõnadeks on ka turvalisus, usaldusväärsus ning oluliselt väiksem viiteaeag.

Järgmise generatsiooni mobiilsidevõrk muudab mängureegleid enamikes tööstusharudes.

Virtuaalreaalsus / hologrammid
Kaugjuhitavad robotid
Droonide kasutamine logistikas
Ajast, kohast ja mahust sõltumatu meelelahutus
Isejuhtivad autod

Põhilised 5G tehnoloogiaga kaasnevad muutused

Lairibaühendus ja meedia kõikjal

Suur andmesidekiirus nii ruumis sees kui ka äärelinnas

Ajakriitlise tähtsusega pilveteenused

e-Tervis & isiklikud assistent-tüüpi robotid
Uued teenused suurte andmete kiire analüüsi abil

Kaugjuhtimine

Olematu viitaeg võimaldab seadmete kaugjuhtimist
Seadmete omavaheline suhtlemine
Kaugtöö uutes valdkondades

Järgmise generatsiooni meedia

VR, AR, UHD+, 360 video 3D
Täiskogemus teisest asukohast

5G

Võrgu paindlikkus, kiirus & kohandumine

Innovatsioon läbi uuel tasemel ühenduvuse
Tööstuslik asjade internet

Missioonikriitilised teenused

Turvalisus
Autonoomsed võrgud
Usaldusväärsus

Tajutav internet

Liitreaalsus ehk virtuaaline infokiht päris maailmas
Füüsilise taju edastamine

Laialdane ja missioonikriitiline asjade internet ehk IoT

Asjade interneti kaks peamist eeldatavat omadust on laialdane levik või missioonikriitiline asjade vaheline suhtlus

Esimesel juhul on tegemist suuremahuliste rakendustega, millel tõenäoliselt puudub ka ligipääs vooluvõrku. Teisel juhul on need rohkem seotud ohutuse, turvalisuse ja terviklikkusega. Need on rakendused, kus esmatähtis on just süsteemi usaldusväärsus – olgu tegu siis kaugjuhtimisel toimuva kirurgilise operatsiooniga või eessõitva auto signaali alusel automaatselt pidurdava autoga.

NUTIKAD MAJAD
LOGISTIKA, SEIRE JA saadetiste jälgimine
NUTIKAS MÕÕTMINE
NUTIKAS PÕLLUMAJANDUS
Kohalikud sensorvõrgud

MASSILINE IoT

KAUGJUHTITAVAD TERVISETEENUSED
LIIKUS-TURVALISUS & KONTROLL
TÖÖSTUSLIK KAUGJUHTIMINE & KONTROLL
TOOTMINE, väljaõpe, OPERATSIOONID KAUGJUHTIMISE TEEL

KRIITILINE IoT

MADAL KULU- JA ENERGIATASE
VÄIKSED ANDMESIDE MAHUD
SUUR SEADMETE HULK
VÄGA USALDUSVÄÄRNE
VÄGA MADAL ANDMESIDE VIITAEG
VÄGA KINDEL KÄTTESAADAVUS

5G Euroopas

Praeguste plaanide kohaselt arendatakse 5G võrk Euroopas välja aastaks 2020. Arendajate eesotsas on Telia Company ja Ericsson, kahe kontserni eesmärk on ehitada välja ühisvõrgud Tallinnas ja Stockholmis. Esimesi 5G teenuseid lastakse klientidel proovida juba 2018. aastal.

Telia & Ericssoni 5G rännak

5G koostöö
algus

LTE kiirustestid
laboris (1 Gbps)

Ühine kohustus -
kokkulepe
arendada loTd

5G välisuuringud
Rekordiselt madal
viiteaeg ja kõrge
kiirus

LTE tippkatse test
757 Mb / s

Muudame Tallinna ja Stockholmi veelgi INNOVATIIVSEMAKS

Telia ja Ericssoni koostöö 5G arendamiseks algas 22. jaanuaril 2016. aastal. Juba oktoobris tehti väliuuringuid ja -katsetusi Stockholmis. 5G mõistes oli tegemist Euroopa esimeste 5G katsetustega. Meie visioon on, et Tallinnast ja Stockholmist saavad maailma kaks enim ühendatud linna!

Telia ja Ericson on arendamas 5G kasutus-stsenaariume ja -rakendusi, sh asjade interneti teenuseid, mille eesmärk on avada ja avardada uusi ärimudeleid ja võimalusi.

5G saab olema revolutsioonilise mõjuga maailma majanduse arengule, sest uus andmesidetehnoloogia avab võimalused täiesti uutele ärimudelitele, innovatsioonile & digitaliseerumisele.

Partnerite ambitsioon on lasta piiratud grupil inimestel proovida 5G tehnoloogiat 2018. aasta jooksul nii Tallinnas kui Stockholmis.

Inteli edusammud 5G arendajana

Intel panustab pidevalt ja sihikindlalt maailma 5G tehnoloogia arendusse.

5G muudab oluliselt meie elu saabuvatel aastatel. Uus tehnoloogia toob meile uue ühiskonna ja keskkonna, milles „kõik“ on nutikam ja rohkem ühenduses. 50 miljardit seadet hakkavad edastama tohututes kogustes infot, tekivad nutikad linnad, intelligentsed tuulefarmid, nutikas põllumajandus, haiglad, IoT, ühendatud ja ühenduses infrastruktuurid – Intel on tegutsemas selleks, et selles meeletus arengus selgust luua.

Loen lähemalt