Background

Jätkusuutlikkuse kalkulaator

Hinda oma andmekeskuste tänast keskkonnamõju ja leia üles need valdkonnad, milles Telia sinu ettevõtte jätkusuutlikkust toetada saaks.

Kui valid küsimusele vastuseks „Ei oska vastata“, siis seda küsimust tulemustes ei arvestata. Täpsemate tulemuste arvutamiseks on soovitav seda valikut võimalusel vältida.

Missioon

Telia panustab ühiskonna arengusse, et Eesti oleks parem paik nii elamiseks kui töötamiseks. Meile on väga oluline, et meie teenused oleksid uuenduslikud, keskkonnasõbralikud ning vastaksid kõigi meie klientide vajadustele.

Jätkusuutlikkus

Soovime pakkuda oma äriklientidele tooteid ja teenuseid, mida kasutades on klientide äritegevus kestlik, turvaline ja keskkonda säästev.

Võrdleme tulemusi

Soovime aidata sul oma tänaseid lahendusi kestlikumaks muuta.

Selleks oleme loonud ülevaatliku kalkulaatori, mis aitab hinnata serverimajutuse ning serveriruumide teenuste jätkusuutlikkuse taset sinu ettevõttes.

Hindamine toimub neljas kategoorias, kus iga komponent omab otsest või kaudset mõju keskkonnale. Püüa leida vastus igale küsimusele, nii saad parema ülevaate hetkeseisust. Kui tõesti vastust ei tea, siis vali „Ei oska vastata“.

Kalkulaatorit kasutades saad võimaluse võrrelda oma tänast taset Telias pakutavate võimalustega. Nagu näed, on ka meil mõnes valdkonnas veel arenguvõimalusi, kuhu tuleb igapäevaselt panustada.